ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็นวายยูคลับ"

หน้าใหม่: พวกเราชาว '''N.Y.U.Club''' คือ ค่ายเพลงอิสระที่ก่อตั้งขึ้นมาในเมืองไทย...
(หน้าใหม่: พวกเราชาว '''N.Y.U.Club''' คือ ค่ายเพลงอิสระที่ก่อตั้งขึ้นมาในเมืองไทย...)
(ไม่แตกต่าง)
2

การแก้ไข