ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: eu:Anu)
'''อัน''' (An) คือเทพแห่งสวรรค์ใน[[ปรัมปราวิทยา]]ของชาว[[สุเมเรียน]] เทพอันเป็นโอรสของมหาเทพี[[นัมมู]] เ ทพเทพอันและเทพี[[คิ]]สมรสกัน เกิดเป็น[[เอนลิล]] เทพแห่งลม