ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเรียกชื่อสารเคมีตามระบบไอยูแพ็ก"

เปลี่ยนหมวดหมู่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เปลี่ยนหมวดหมู่
บรรทัด 39:
*[http://www.chemsoc.org/cgi-shell/empower.exe?DB=goldbook IUPAC Compendium of Chemical Terminology] (online version of the "''Gold Book''", from the [[Royal Society of Chemistry|RSC]], allows free text searching)
 
[[Category:ระบบการเรียกชื่อสารเคมี]]
[[Category:เคมี]]
 
1,227

การแก้ไข