ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คู่กรด-เบส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
ตาม[[ทฤษฎี]]ของ[[โยฮันน์ นิโคเลาส์ เบรินเสตดเบรินสเตด]]และ[[ทอมัส มาร์ติน ลาวรี]] หรือ[[ทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตด-ลาวรี]] (Brønsted-Lowry) ที่ระบุไว้ว่า'''คู่กรด-เบส''' (Conjugate acid-base pair) คือ[[สารประกอบ]]สองตัว โดยตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็น[[กรด]]ใน[[ปฏิกิริยา]]ไปข้างหน้า กับสารที่ทำหน้าที่เป็น[[เบส]]ในปฏิกิริยาย้อนกลับ หรือในทางกลับกัน โดยสารที่เป็นคู่กรด-เบสกันจะมีจำนวน[[โปรตอน]]ต่างกันอยู่ 1 โปรตอน โดยสารและสารที่เป็นคู่กรดจะมีโปรตอน (H<sup>+</sup>) มากกว่าสารที่เป็นคู่เบส
 
==ตัวอย่างคู่กรด-เบส==
17,891

การแก้ไข