ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Hierarchical data model"

เพิ่มขึ้น 105 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
แจ้งต้องการหมวดหมู่ +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
{{ต้องการวิกิลิงก์}}
Hierarchical data model เป็นระบบจัดการข้อมูล(Information Management System:IMS)แบบจำลองฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบต้นไม้ หรือเป็นลำดับชั้น
{{ต้องการหมวดหมู่}}
Hierarchical data model เป็นระบบจัดการข้อมูล (Information Management System:IMS) แบบจำลองฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างแบบต้นไม้ หรือเป็นลำดับชั้น
คิดค้นโดยบริษัท North American Rockwell ต่อมาช่วงศตวรรษที่ 60 ร่วมมือกับ IBM ในโครงสร้างจะมี parent/child เป็นตัวบอกความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและ parent เปรียบเสมือนพ่อแม่ ส่วน child เปรียบเสมือนลูก โดย parent สามารถมี child ได้หลายคน แต่ child สามารถมี parent ได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ซึ่งประเภทของความสัมพันธ์จะเป็นแบบ 1:N หรือ one-to-many
2,890

การแก้ไข