ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประภัสร์ จงสงวน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]
[[หมวดหมู่:พรรคพลังประชาชน]]
{{โครงชีวประวัติ}}
2,890

การแก้ไข