ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีบ"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
 
'''กีบ''' อาจหมายถึง:
{{รอการตรวจสอบ}}
'''กีบ''' อาจหมายถึง:
* [[กีบ (เล็บเท้าสัตว์)]] เล็บเท้าสัตว์กินหญ้า เช่น ม้าและวัว
* [[กีบ (สกุลเงิน)]] ชื่อหน่วยเงินตราของลาว
72,388

การแก้ไข