ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรี"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
'''จักรี''' สามารถอาจหมายถึง
{{รอการตรวจสอบ}}
'''จักรี''' สามารถหมายถึง
* [[ราชวงศ์จักรี]] เป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศไทย ต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
* [[พระยาจักรี]]
72,551

การแก้ไข