ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
<gallery>
Imageภาพ:Wat Chang Lom Si Satchanalai.jpg|วัดช้างล้อม
Imageภาพ:Lotusbudwchetthaeo0408.jpg|วัดเจดีย์เจ็ดแถว
Imageภาพ:Buddha sukhothainagbrok.jpg|[[พระพุทธรูป]][[ศิลปะสุโขทัย]]
Imageภาพ:Watpsrattanamahathat.jpg|วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ภาพ:Srisaj01.jpg|อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
ภาพ:Srisaj31.jpg|พิพิธภัณฑ์วัดชมชื่นภายในอุทยานฯ
426,952

การแก้ไข