ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แย้ม ประพัฒน์ทอง"

แจ้งต้องการหมวดหมู่ +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(หน้าใหม่: นาวาอากาศเอก (พิเศษ) แย้ม ประพัฒน์ทอง ผู้ประพันธ์ มหาบัณฑิตแ...)
 
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
{{ต้องการวิกิลิงก์}}
{{ต้องการหมวดหมู่}}
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) แย้ม ประพัฒน์ทอง ผู้ประพันธ์ มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร หนึ่งใน หนังสือ 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
อดีตอนุศาสตราจารย์กองทัพอากาศ และได้รับพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์กิตติมศักดิ์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2,890

การแก้ไข