ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| วันที่ก่อตั้ง = [[พ.ศ. 2540]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = ผู้อำนวยการ
| หัวหน้า = ผศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
| คณบดี =
| สีประจำคณะ =
| สัญลักษณ์คณะ =
| ที่อยู่ = 99 หมู่ 9 [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117|ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์]] [[ตำบลท่าโพธิ์]] [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] [[จังหวัดพิษณุโลก]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|65000]] โทร. 05526 1000-4 ต่อ 1137
| เว็บ = [http://www.nu.ac.th/office/gentle/center%20for%20gender.htm www.nu.ac.th/office/gentle/center%20for%20gender.htm]
| วารสารคณะ =
| สถานปฏิบัติการ = อาคารคณะสังคมศาสตร์ <br> มหาวิทยาลัยนเรศวร
}}
 
== ประวัติ ==
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรจุแผนโครงการจัดตั้งศูนย์สตรีและเด็กศึกษา ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับการอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พ.ศ. ๒๕๔๐2540 - ๒๕๔๔2544) นั้น
 
พ.ศ. ๒๕๔๐2540 ได้มีการจัดทำรายละเอียดโครงการดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๓๔34/๒๕๔๐2540 วันที่ ๒๐20 ตุลาคม ๒๕๔๐2540 โดยผลการพิจารณาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์สตรีและเด็กศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร" เป็น "ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร" เพื่อมีบทบาทให้ศูนย์ปฏิบัติภารกิจได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 
ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๑2541 โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในระยะแรกการตั้งแต่ให้ ดร.สุรัช พงษ์พิพัฒน์พานิช เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๒๑21 พฤษภาคม ๒๕๔๑2541 ถึงวันที่ ๑๘18 ตุลาคม ๒๖๔๒ 2542 แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ ๑๙19 ตุลาคม ๒๕๔๒2542 ถึงวันที่ ๓๑31 มีนาคม ๒๕๔๗2547 และแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจายร์ศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ๒๕๔๗2547 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
[[ภาพ:Nupromation.jpg|300px|thumb|right|มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก]]
* ฝ่ายงานบริการวิชาการ
* ฝ่ายงานวิจัย
 
== อ้างอิง ==
{{reflist|2}}http://www.nu.ac.th/office/gentle/center%20for%20gender.htm
 
== ดูเพิ่ม ==
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.nu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร]
* [http://www.nufmradionu.comac.th/office/gentle ศูนย์ศึกษาบทบาทหญิงและชาย มหาวิทยาลัยนเรศวร]
 
 
{{หน่วยงานในมหาวิทยาลัยนเรศวร}}
ผู้ใช้นิรนาม