ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลิลิตยวนพ่าย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ทำนองการแต่ง แต่งเป็นลิลิตดั้น กล่าวคือเป็นร่ายดั้นและโคลงดั้น
บาทกุญชร ต่อมาไม่ใช่คำว่าลิลิตเรียกเพราะการแต่งไม่ได้มีร้านร่านดั้นประกอบทุกบท มีเพียงร่ายดั้นนำเพียงตอนแรกเท่านั้นจึกเรียก ยวนพ่ายโคลงดั้น
 
ความมุ่งหมายของการแต่ง เพื่อยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์
ผู้ใช้นิรนาม