ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รุ่ง แก้วแดง"

แจ้งต้องการหมวดหมู่ +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(http://www.moe.go.th/websm/menu01/rung.htm)
 
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
{{ต้องการวิกิลิงก์}}
{{ต้องการหมวดหมู่}}
วันเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
2,890

การแก้ไข