ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพอากาศไทย"

* [http://www.rtafmuseum.com/ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ]
* [http://www.i-love-airforce.com/ เรารักกองทัพอากาศ]
* [http://www.legendfirst.com/ ชมรมพุทธศาสนาสามเหล่าทัพ]
* [http://www.rtaf.mi.th/news/n07/gripen/rtaf_whitebook_f5_replacement.pdf สมุดปกขาว คำชี้แจงประชาชน การจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ทดแทน บ.ข.๑๘ ก/ข "เทคโนโลยีแห่งความสมดุล"]
* [http://www.rtaf.mi.th/news/n07/gripen/clipvdo.asp?bitrate=256k วีดีโอ คำชี้แจงประชาชน การจัดหาเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ทดแทน บ.ข.๑๘ ก/ข]
ผู้ใช้นิรนาม