ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
== ประวัติ ==
 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเริ่มมาจากการเป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Research and Training Center SERT) โดยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2535]]
 
ได้ปรับสถานะของหน่วยงานเป็น วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2546]] โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร
362,482

การแก้ไข