ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหันคา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
* '''เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันคา (นอกเขตเทศบาลตำบลหันคา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอนบ้านเชื่ยน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังชะโอนทั้งตำบลบ้านเชื่ยนทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรนกยูงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยงู''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยงูทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม