ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิกโกเลาะ มาเกียเวลลี"

แจ้งต้องการตรวจลิขสิทธิ์ด้วยสจห.
(แจ้งต้องการตรวจลิขสิทธิ์ด้วยสจห.)
{{ตรวจลิขสิทธิ์}}
มาเคียเว็ลลี Niccolo Machiavelli ถือว่าเป็นบิดาของปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ เพราะเขาวิจารณ์แนวคิดแบบยุคคลาสสิกว่าเป็นแนวคิดที่ผิด เพราะไปตั้งสมมติฐานหาเป้าหมายที่คุณธรรมและคิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ทางการเมือง
 
2,890

การแก้ไข