Sawasdeeee

เข้าร่วมเมื่อ 3 มิถุนายน 2551
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{User LoveThailand}}
{{User Lovewiki}}
 
{{User cartoon}}
{{User บรรลือสาส์น}}
{{User ดิวอี้ 900}}
{{User ดิวอี้ 910}}
 
หมายเหตุ : มีคนใช้ sawasdee แล้ว ผมเลยต้องใช้ sawasdeeee แทน (ยาวดี)
 
== ประวัติครับ ==
*ชื่อจริง : ด.ช.วรปรัชญ์ พารีศรี
*ศึกษาอยู่ชั้น ป.6 ที่โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย
 
 
761

การแก้ไข