ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ม็อด"

เพิ่มขึ้น 6 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ม็อด มาจากคำว่า moderator เป็นผู้ควบคุมการประชุม
** ฟอรั่มม็อด ตามเว็บบอร์ด หรือเว็บฟอรั่ม จะเป็นผู้ควบคุมการใช้งาน
* ม็อด ย่อมาจากคำว่า [[มอดุโล]] (modulo) มีความหมายในคณิตศาสตร์หลายสาขา
** [[มอดุโล (การดำเนินการ)]] (mod หรือ fmod) การหารเอาเศษในวิทยาการคอมพิวเตอร์
{{แก้กำกวม}}
131,022

การแก้ไข