ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลอเรนโซ วัลลา"

แจ้งควรปรับการใช้ภาษาด้วยสจห.
(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +ต้องการวิกิลิงก์ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
(แจ้งควรปรับการใช้ภาษาด้วยสจห.)
{{แก้ภาษา}}
{{ต้องการวิกิลิงก์}}
{{ต้องการหมวดหมู่}}
2,890

การแก้ไข