ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรคคิดว่าตนเองมีรูปร่างหรืออวัยวะผิดปกติ"

added link to: bigorexia (thai)
(please help me fix the page if you think it looks weird)
 
(added link to: bigorexia (thai))
== รูปแบบต่าง ๆ ของโรค ==
โรคนี้จะเกิดขึ้นทั้งในผู้ชายและผู้หญิง โดยสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก ๆ คือ
* [[ไบกอร์เร็กเซีย|โรคไบกอร์เร็กเซียหรือโรคที่คิดว่าตนเองตัวเล็กเกินไป]] (มักจะเกิดในผู้ชาย)
* โรคโบลิเมียหรืออนอร์เร็กเซีย คือโรคที่คิดว่าตนเองอ้วนเกินไป (มักจะเกิดในผู้หญิง)
* โรคที่คิดว่าตนเองมีหน้าตาที่หน้าเกลียดหรืออวัยวะในร่างกายที่น่าเกลียด
35

การแก้ไข