ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ''' (ชื่อย่อ '''คตส.''') ([[อังกฤษ]]:The Assets Scrutiny Committee; '''ASC''') เป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ในเรื่องที่ได้กระทำการให้รัฐเสียหายเฉพาะรัฐบาล [[ทักษิณ ชินวัตร|พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร]]เท่านั้น ตั้งขึ้นตาม ประกาศ[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] ฉบับที่ 30 <ref>http://www.mict.go.th/cdrc/read.asp?id=8174&cid=1&search=</ref> ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย
 
*นาย[[นาม ยิ้มแย้ม]] ประธานกรรมการตรวจสอบ<ref>http://www.thaiinsider.com/ShowNewsPost.php?Link=News/Political/2006-10-02/19-56.htm</ref>
8,315

การแก้ไข