ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพบกไทย"

* {{UKR}} รถหุ้มเกราะ BTR-3E1 จำนวน 96 คัน (สั่งซื้อ)
* {{USA}} รถหุ้มเกราะ Commando V-150
* {{ZAF}} รถหุ้มเกราะ REVA 4x4
* {{USA}} รสพ., รพบ., รถส่งกำลังบำรุง M113A1/A3 - และ รนต. M577A3 จำนวนรวมทั้งสิ้น 340 คัน
* {{USA}} รสพ. LAV-150 Commando (M706) จำนวน 138 คัน
224

การแก้ไข