ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:นอร์ธรอป เอฟ-5"

หน้าใหม่: เนื่องจากเนื้อหาเดิมมีจุดผิดพลาดจำนวนมาก ผมจึงแก้บทความทั้...
(หน้าใหม่: เนื่องจากเนื้อหาเดิมมีจุดผิดพลาดจำนวนมาก ผมจึงแก้บทความทั้...)
(ไม่แตกต่าง)
224

การแก้ไข