เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

# การแสดงกลองฟูและการนับถอยหลังเข้าสู่พิธี
# พลุชุด รอยเท้าแห่งความทรงจำ และห่วงโอลิมปิก
# พิธีเชิญธงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้ึนขึ้นสู่ยอดเสา
# การแสดงชุด ม้วนกระดาษ
# การแสดงชุด อักษรจีน
# ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิก ณ กรุงปักกิ่ง และประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล กล่าวรายงานและต้อนรับผู้มาร่วมงาน
# ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวเปิดการแข่งขัน
# พิธีเชิญธงโอลิมปิกขึ้ึนขึ้นสู่ยอดเสา
# การกล่าวปฏิญานตนของตัวแทนนักกีฬาและตัวแทนกรรมการ
# การจุดไฟในกระถางคบเพลิง
17,715

การแก้ไข