ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| คำขวัญ=
| ประเภท = [[โรงเรียนรัฐบาล|รัฐบาล]] สังกัด [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สพฐ.]]
| ผู้อํานวยการอำนวยการ = นายชเนศ นาคนิยม| เพลง = มาชกุนนที
| สี = นำเงิน-เเดง
| ที่ตั้ง = เลขที่ 199 [[ถนนรัชดาภิเษก]] แขวงดินแดง [[เขตดินแดง]] [[กรุงเทพมหานคร]] 10400<br/>โทรศัพท์ 0-2275-6661-2<br/>โทรสาร 0-2276-1339
398,300

การแก้ไข