ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ถามการใช้งาน/กรุ 2"

(ASTV หรือ เอเอสทีวี)
หัวข้อ ASTV บอกว่ายังไม่มีหัวข้อภาษาไทย
ซึ่งผมคิดว่ามันคือ เอเอสทีวี (เอเชีย แซทเทิลไลท์ เทเลวิชั่น หรือ เอเชีย แซทเทิลไลท์ ทีวี)
 
ผมมีคำถามครับ ว่า ถ้าหากว่าความคิดของผมนี้ถูกต้องแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรครับ?
157

การแก้ไข