ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรม (ประเทศไทย)"

 
== ศาลพระภูมิ ==
เป็นศาลที่มี เกือบทุกบ้าน เอาไว้ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่ ศาลอื่นๆ ไม่สามารถช่วยได้ เช่น บนขอหวย บนให้ได้งาน บนตามหาคนผิดมาลง
โทษ หรือให้มีอันเป็นไป บนให้รวยๆ ถ้าบนได้แล้ว จะต้องต้องมีการแก้บน เพื่อ เป็นค่าตอบแทนในการใช้ บริการศาล
อันเป็นที่มาของการ ติดสินบน
ผู้ใช้นิรนาม