ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรม (ประเทศไทย)"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
 
การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
 
ศาลพระภูมิ เป็นศาลที่มี เกือบทุกบ้าน เอาไว้ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่ ศาลอื่นๆ ไม่สามารถช่วยได้ เช่น บนขอหวย บนให้ได้งาน บนตามหาคนผิดมาลง โทษ หรือให้มีอันเป็นไป บนให้รวยๆ ถ้าบนได้แล้ว จะต้องต้องมีการแก้บน เพื่อ เป็นค่าตอบแทนในการใช้ บริการศาล อันเป็นที่มาของการ ติดสินบน
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
ผู้ใช้นิรนาม