ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามบุคคลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

* [[ศ.]][[ดร.เต็ม สมิตินันทน์]] (ศิษย์เก่า) อดีต[[ราชบัณฑิต]] ได้รับเกียรติตั้งชื่อระบุชนิดกล้วยไม้ ว่า Smitinand (ii) ในกล้วยไม้ Bulbophyllum smitinandii (สิงโตอาจารย์เต็ม)
* [[ศ.]][[ดร.ธวัชชัย สันติสุข]] (ศิษย์เก่า) [[ราชบัณฑิต]] สาขาพฤกษศาสตร
* [[รศ.]][[โอภาส ขอบเขตต์]] (อดีตบุคลากร) อดีต[[ราชบัณฑิต]]สาขาปักษีวิทยา
* [[ศ.]][[สนิท อักษรแก้ว]] (บุคลากร) [[นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ]] ปี พ.ศ. 2542
* [[สืบ นาคะเสถียร]] (ศิษย์เก่า) นักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ใช้นิรนาม