ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมากรุกเกาหลี"

 
== การตั้งหมากก่อนเริ่มเล่น ==
ไล่ตั้งแต่ซ้ายมือมาแถวแรก ชา(เรือ) มา(ม้า) ซัง(ช้าง) ซา(องครักษ์) เว้นไว้หนึ่งช่อง ซา ซัง มา ชา แถวที่ 2 ที่กลางเขตวัง ฮัน,โช(ขุน) แถวที่ 3 หน้ามาทั้ง 2 ตัว โพ(ปืนใหญ่) แถวที่ 4 ตั้งพยอง,โชล(เบี้ย) 5 ตัวที่หน้าเรือและช้าง
 
== การเดินและการกิน ==
* ขุน เดินได้เฉพาะในเขตวัง สามารถเดินได้ตามเส้นวัง
* ซา การเดิน เดินเหมือนกับขุน
* เบี้ย เดินได้ในตาตรง 3 ทิศทีละ๙อง แต่ห้ามถอย แต่เบี้ยถ้าเดินเข้าไปในวังแล้ว จะสามารถเดินได้ตามเส้นวังด้วย!
* ปืนใหญ่ เป็นหมากที่เดินยากที่สุดในโลก การเดินเดินได้ตาตรง 4 ทิศรอบตัวที่ละหลายช่อง แต่ต้องมีตัวข้าม!
* ม้า เดินเหมือนม้าชาติอื่น แต่ไม่มีการขัดขา
* ช้าง เป็นช้างที่เดินได้ไกลออกไปกว่าม้า 1 ช่อง!
* เรือ เดินเหมือนเรือชาติอื่น
 
 
 
 
 
 
ผู้ใช้นิรนาม