เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

*เมื่อผสมโมลิบดีนัมลงในเหล็ก จะทำให้ความแข็งเพิ่มขึ้น
*โมลิบดีนัมเป็น[[ธาตุอาหาร]]ที่สำคัญของ[[พืช]]และพบใน[[เอ็นไซม์]]แซนทินออกซิเดส(xanthine oxidase)
*[[โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์]]ใช้เป็น[[สารน้ำมันหล่อลื่น]]
 
[[หมวดหมู่:เคมี|มโมลิบดีนัม]]
2,123

การแก้ไข