ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอศรีบุญเรือง"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
* '''เทศบาลตำบลจอมทอง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบุญเรืองทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาดทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลยางหล่อ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางหล่อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ (นอกเขตเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง (นอกเขตเทศบาลตำบลจอมทอง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดสะเทียนทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนากอกทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาดทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลยางหล่อ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางหล่อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนม่วงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกุงแก้วทั้งตำบล
134,072

การแก้ไข