ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมยวดี"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอเมยวดีประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 4 แห่ง ได้แก่
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลชุมพร ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมพรทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลเมยวดี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมยวดีทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพร ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมพรทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งเลิศ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุ่งเลิศทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลชมสะอาด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชมสะอาดทั้งตำบล
135,995

การแก้ไข