ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านแฮด"

* '''เทศบาลตำบลบ้านแฮด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแฮด (เฉพาะหมู่ที่ 4-6, 10 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-3, 9)
* '''เทศบาลตำบลโคกสำราญ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกสำราญทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลบ้านแฮดวังสวรรค์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแฮด (เฉพาะหมู่ที่ 7, 8, 11 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-3, 9)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแซงทั้งตำบล
160,065

การแก้ไข