ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์"

(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.cabinet.thaigov.go.th/d_direk00.htm เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์] จาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
* ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/049/8.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓], เล่ม ๑๒๕, ตอน พิเศษ ๔๙ ง, ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑, หน้า ๘
 
{{เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย}}
32,569

การแก้ไข