ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ"

เพิ่ม link ให้ agile เพื่อเตรียมตัวเพิ่มเติม
(โรบอต เพิ่ม: ja:システム開発ライフサイクル)
(เพิ่ม link ให้ agile เพื่อเตรียมตัวเพิ่มเติม)
'''วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์''' หรือ '''Software Development Life Cycle''' (SDLC) เป็นโครงร่างหรือแนวทางวิธีการ เพื่อใช้ทำความเข้าใจและเพื่อใช้เป็นขั้นตอนการพัฒนา [[ระบบสารสนเทศ]] หรือ[[ซอฟต์แวร์]]ให้สำเร็จ โดยการให้มาซึ่งซอฟแวร์อาจจะเป็นโดยการซื้อหรือการจ้างทำหรือการพัฒนาเองก็ได้
 
ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟแวร์มีอยู่หลายวิธีการ แต่ละวิธีการมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ตัวอย่างระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟแวร์ที่ได้รับความนิยม เช่น โครงสร้างแบบน้ำตก (Waterfall Model), โครงสร้างแบบก้นหอย (Spiral Model), [[วิธีการพัฒนาซอฟแวร์แบบคล่องแคล่วว่องไว]] (Agile Software Development)
 
== ลำดับวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟแวร์ ==
88

การแก้ไข