ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความดันไอ"

(โรบอต เพิ่ม: ar:ضغط بخار)
* ก๊าซทรานสไปเรชัน (gas transpiration)
 
kuprndlw utpebd utmvjush ftrwm slkfiulnjdfruybc
== ความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอของแข็งและของเหลว ==
 
เป็นที่น่าสังเกตว่าความดันไอของสารที่เป็นของเหลวปกติจะมีความแตกต่างจากความดันไอของสารเดียวกันที่อยู่ในสถานะของแข็ง ถ้าอุณหภูมิของความดันไอของของเหลวสูงกว่าของของแข็ง ของเหลวจะระเหยกลายเป็นไอแต่ไอจะควบแน่นเป็นของแข็ง นั่นคือของเหลวถูกทำให้เยือกแข็ง (freezing) ถ้าอุณหภูมิของความดันไอของของเหลวต่ำกว่าของของแข็ง ของแข็งจะระเหยกลายเป็นไอแต่ไอจะควบแน่นเป็นของเหลว นั่นคือของแข็งถูกทำให้'''[[หลอมเหลว]]''' ที่อุณหภูมิที่เท่ากัน
ของสองความดันไอที่ซึ่มีความสมดุลระหว่าง [[สถานะ (สสาร)|สถานะ]] ของเหลวและของแข็ง ที่อุณหภูมินี้จะเป็น[[จุดหลอมเหลว]] (melting point)
 
== ความดันไอน้ำ ==
ผู้ใช้นิรนาม