ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร"

เปลี่ยน หมวดหมู่:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ → หมวดหมู่:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3 ด้วยสจห.
(เปลี่ยน หมวดหมู่:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ → หมวดหมู่:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3 ด้วยสจห.)
{{พระราชโอรส-พระราชธิดาในรัชกาลที่ 3 ที่ได้ทรงกรม}}
{{ประสูติปี|2369}}{{สิ้นพระชนม์ปี|2446}}
[[หมวดหมู่:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3]]
[[หมวดหมู่:กรมหลวง|บดินทรไพศาลโสภณ]]
[[หมวดหมู่:พระราชโอรสในรัชกาลที่ 3]]
94,496

การแก้ไข