ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไนน์ไลฟส์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
|rowspan="2"|[[ญี่ปุ่น]]
|[[8 สิงหาคม]], [[พ.ศ. 2550]]
|ไม่มีจำหน่ายใน[[ไอทูนส์]]
|-
|[[30 กรกฎาคม]], [[พ.ศ. 2551]]
|ฉบับดีลักซ์
|-
|[[ฝรั่งเศส]]
|[[21 เมษายน]], [[พ.ศ. 2551]]
|
|-
|[[สิงคโปร์]]
|[[1 พฤษภาคม]], [[พ.ศ. 2551]]
|
|-
|[[ไทย]]
|[[9 พฤษภาคม]], [[พ.ศ. 2551]]
|
|-
|[[เยอรมนี]]
|[[25 กรกฎาคม]], [[พ.ศ. 2551]]
|
|-
|[[ออสเตรเลีย]]
|[[26 สิงหาคม]], [[พ.ศ. 2551]]
|
|-
12,123

การแก้ไข