ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติโกตดิวัวร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
หลังการประกาศเอกราช ประเทศโกตดิวัวร์ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตก ซึ่งกลุ่มประเทศดังกล่าวล้วนใช้ธงที่ได้รับอิทธิพลจากธงชาติฝรั่งเศสและ[[สีพันธมิตรแอฟริกา]] สีที่โกตดิวัวร์ใช้ในธงชาตินั้น [[ประเทศไนเจอร์]]ก็ได้นำไปใช้ในธงชาติของตนด้วยเช่นกัน เพื่อแสดงถึงความเป็นพันธมิตรต่อกันของทั้งสองชาติ ความหมายของสีธงที่ทั้งสองใช้ใช้มีดังนี้
 
* สีส้ม หมายถึง ทุ่งหญ้าสะวันนาทางภาคเหนือของประเทศและ[[ความอุดมสมบูรณ์]]
* สีขาว หมายถึง [[สันติภาพ]]
* สีเขียว หมายถึง [[ความหวัง]]และป่าไม้ทางภาคใต้ของประเทศ
 
== ดูเพิ่ม ==
20,516

การแก้ไข