ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติโกตดิวัวร์"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(เก็บกวาด)
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ภาพ:Flag of Cote d'Ivoire.svg|thumb|188px|[[ภาพ:FIAV 111111.svg|23px]] ธงชาติโกตดิวัวร์ สัดส่วน: 2:3]]
'''[[ธงชาติ]][[โกตดิวัวร์]]''' มีลักษณะเป็นธงสามสี กว้าง2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ประกอบด้วยแถบสีแนวตั้ง 3 แถบ ได้แก่ [[สีส้ม]] [[สีขาว]] และ [[สีเขียว]] เรียงจากด้านคันธงไปยังด้านปลายธง แต่ละแถบกว้างเท่ากัน การออกแบบธงนี้ได้รับอิทธิพลจาก[[ธงชาติฝรั่งเศส]] ซึ่งเป็นชาติเจ้าอาณานิคมเดิม และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับธงชาติไอร์แลนด์ซึ่งใช้สีแบบเดียวกัน แต่ผิดกันที่การเรียงลำดับสีธงนั้นสลับที่กัน และสัดส่วนของธงชาติไอร์แลนด์นั้นยาวกว่าธงชาติโกตดิวัวร์
'''[[ธงชาติ]][[โกตดิวัวร์]]''' มีลักษณะเป็น[[ธงไตรรงค์]] มีแถบแนวตั้งสามแถบ เรียงจากทางด้านซ้ายไปขวาคือ [[สีส้ม]] [[สีขาว]] และ [[สีเขียว]]
 
ธงนี้เริ่มใช้ในปี [[พ.ศ. 2502]] ก่อนการประกาศเอกราชไม่นานนัก
ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันกับ[[ธงชาติไอร์แลนด์]] แต่มีลักษณะของการเรียงแถบสีของไอร์แลนด์: โดยเริ่มจาก สีเขียว สีขาว และ สีส้ม ซึ่งคล้ายคลึงกันกับ[[ธงชาติอิตาลี]] แต่แตกต่างที่สีในแถบที่3คือ สีส้มเป็นสีแดง.
 
หลังการประกาศเอกราช ประเทศโกตดิวัวร์ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันตก ซึ่งกลุ่มประเทศดังกล่าวล้วนใช้ธงที่ได้รับอิทธิพลจากธงชาติฝรั่งเศสและ[[สีพันธมิตรแอฟริกา]] สีที่โกตดิวัวร์ใช้ในธงชาตินั้น ประเทศไนเจอร์ก็ได้นำไปใช้ในธงชาติของตนด้วยเช่นกัน เพื่อแสดงถึงความเป็นพันธมิตรต่อกันของทั้งสองชาติ ความหมายของสีธงที่ทั้งสองใช้ใช้มีดังนี้
การออกแบบของธงชาติผืนนี้มาจาก[[ธงชาติฝรั่งเศส]] (ซึ่งมีความใกล้เคียงกันกับธงชาติไอร์แลนด์); ความหมายของสีธงชาติแต่ละสีมีดังนี้คือ สีส้ม หมายถึง ที่ราบ ปราศจากต้นไม้อยู่ที่ทางภาคเหนือของประเทศ และ [[ความอุดมสมบูรณ์]] สีขาว หมายถึง [[สันติภาพ]] ความรักสามัคคี และ ความร่วมมือเป็นนำหนึ่งใจเดียวของดินแดนทั้งสอง และ สีเขียว หมายถึง [[ความหวัง]] และ เขตป่าชายฝั่งทะเลที่มีความเขียวชอุ่มอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ
 
* สีส้ม หมายถึง ทุ่งหญ้าสะวันนาทางภาคเหนือของประเทศและ[[ความอุดมสมบูรณ์]]
* สีขาว หมายถึง [[สันติภาพ]]
* สีเขียว หมายถึง [[ความหวัง]]และป่าไม้ทางภาคใต้ของประเทศ
 
== ดูเพิ่ม ==
*[[ตราแผ่นดินของโกตดิวัวร์]]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
*{{FOTW|id=ci|title=Côte d'Ivoireธงชาติโกตดิวัวร์}}
 
 
[[หมวดหมู่:สัญลักษณ์ของประเทศโกตดิวัวร์]]
20,516

การแก้ไข