ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

ปรับปรุงเนื้อหา
(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
(ปรับปรุงเนื้อหา)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''คณะ[[รัฐมนตรี]]''' ({{lang-en|Cabinet}}) มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ประกาศต่อรัฐสภา ตาม[[รัฐธรรมนูญ]] และ[[กฎหมาย]] และนโยบาย อันประกอบด้วย หัวหน้าคณะ 1 คน ซึ่งมักเรียกว่า ''[[นายกรัฐมนตรี]]'' และรัฐมนตรีอื่น ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
== ดูเพิ่ม ==
19,438

การแก้ไข