ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

ดูเพิ่ม
(ปรับปรุงเนื้อหา)
(ดูเพิ่ม)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''คณะ[[รัฐมนตรี]]''' ({{lang-en|Cabinet}}) มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ตาม[[รัฐธรรมนูญ]] [[กฎหมาย]] และนโยบาย ประกอบด้วย หัวหน้าคณะ 1 คน ซึ่งมักเรียกว่า ''[[นายกรัฐมนตรี]]'' และรัฐมนตรีอื่นตามจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[คณะรัฐมนตรีไทย]]
* [[คณะรัฐมนตรีฝรั่งเศส]]
19,438

การแก้ไข