ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

ปรับปรุงเนื้อหา
(ปรับปรุงเนื้อหา)
{{รอการตรวจสอบ}}
'''คณะ[[รัฐมนตรี]]''' ({{lang-en|Cabinet}}) มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ตาม[[รัฐธรรมนูญ]] [[กฎหมาย]] และนโยบาย ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญหัวหน้าคณะ 1 คน ซึ่งมักเรียกว่า ''[[นายกรัฐมนตรี]]'' และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรัฐมนตรีอื่นอีก8คนมีวาระ9ปีตามจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* [[คณะรัฐมนตรีไทย]]
* [[คณะรัฐมนตรีฝรั่งเศส]]
19,438

การแก้ไข