ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์เทวาธิราช ป. มาลากุล"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ที่สำคัญที่สุด คือได้รับพระเมตตา จาก[[สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์]] ให้เขียน[[จดหมาย]]ทูลถามความรู้ โต้ตอบกับพระองค์ท่าน เป็นเวลาหลายปี ซึ่งมีบุคคลเพียงไม่กี่ท่าน ที่จะได้รับพระเมตตาเช่นนี้ นอกจากการแสวงหาความรู้จากหนังสือแล้ว พระยาเทวาธิราช ยังมีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง และ ภาพยนตร์ ภายในตึกของท่านจะมีห้องสำหรับล้าง[[ฟิล์ม]] และห้องฉายภาพยนตร์ด้วย เรื่องที่ท่านกำกับ มีอาทิ เจ้าหญิงกุณฑลทิพย์ ฯลฯ
 
ด้านชีวิตครอบครัว ในปี พ.ศ. 2458 ท่านได้ทำการสมรส กับ คุณหญิงเผื่อน มาลากุล (สกุลเดิม บุนนาค) มีบุตร-ธิดา รวม 9 ท่าน คือ
==ครอบครัว==
 
ในปี พ.ศ. 2458 ท่านได้ทำการสมรส กับ คุณหญิงเผื่อน มาลากุล (สกุลเดิม บุนนาค) มีบุตร-ธิดา รวม 9 ท่าน คือ
*ม.ล.ปุณฑริก ชุมสาย
*ม.ล.ปัณยา มาลากุล
27

การแก้ไข