ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ชื่อวง "Dr. Sax" มาจากฉายาของ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้ก่อตั้งวง ซึ่งจบปริญญาเอกสาขาการเล่นและการสอน[[แซ็กโซโฟน]] จาก[[มหาวิทยาลัยนอร์เทิร์น โคโลราโด]] [[สหรัฐอเมริกา]]
 
วงดร.แซคด็อกเตอร์แซ็ก เชมเบอร์ออร์เคสตร้า เชมเบอร์ เป็นวงดนตรีเพื่อประกอบการเรียนการสอนดนตรีเด็กของโรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ (Dr. Sax School of Music) และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา ของ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา โดยอาศัยปรัชญาและแนวความคิดใหม่ที่ว่า “ดนตรีเพื่อเด็กทุกคนและเด็กทุกคนควรมีโอกาสเรียนดนตรี” เพื่อให้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อเด็กได้เรียนดนตรีแล้ว ไม่จำเป็นว่าเด็กจะต้องประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีเท่านั้น เด็กสามารถเรียนรู้เพื่อความสุขส่วนตัว เรียนรู้เพื่อความมีรสนิยม เป็นผู้มีวัฒนธรรม โดยอาศัยดนตรีเป็นสื่อ เมื่อพ่อแม่ยอมให้ลูกไปเรียนดนตรี กระทั่งดนตรี ดึงให้เด็กสนใจดนตรีมากขึ้น เด็กดึงพ่อแม่ให้มาสนใจกิจกรรม ดนตรี พ่อแม่ลูกสนใจดนตรี ทุกคนในครอบครัวสนใจเรื่อง เดียวกัน ทุกคนสนใจซึ่งกันและกัน ทุกคนก็จะมีความสุข
 
การรวมวง เป็นกิจกรรมดนตรีอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กได้ "เรียนดนตรีโดยการเล่น" และมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้ฝึกซ้อมและมีแรงบันดาลใจที่จะเล่นดนตรีให้ดีที่สุดเต็มความสามารถ ดังนั้น วงด็อกเตอร์ แซค เชมเบอร์ ออร์เคสตร้า จึงได้เกิดการรวมตัวเป็นวงเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2540 เด็กๆ มาฝึกซ้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 18.00 – 20.00 น.
 
== โครงการพรสวรรค์ศึกษา ==
 
พรสวรรค์สร้างได้ ไม่ต้องคอยเทวดา เป็นงานวิจัยที่ได้ค้นคว้าด้านความสามารถและความถนัดทางด้านดนตรีของเด็ก ซึ่งศึกษาจากชีวิตจริง การปฏิบัติจริงของเด็ก จากเด็กที่สมัครใจเรียนวิชาดนตรีเป็นพิเศษ เมื่อเด็กมีฝีมือพอจะจัดรวมเป็นวงได้ก็รวมกันเป็นวง เริ่มต้นจากเป็นวงดนตรีที่ไม่อยู่ในสารบบ กล่าวคือไม่กำหนดว่ามีกี่คน ไม่กำหนดเครื่องดนตรีที่เล่น ต่อมาได้จัดให้เป็น วงเชมเบอร์ออร์เคสตร้า เป็นวงทดลองเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของเด็ก เก็บข้อมูลการเรียนดนตรีและสะท้อนออกมาเป็นเอกสาร รวมถึงการแสดงดนตรีในรูปแบบคอนเสิร์ต การแสดงดนตรีประกอบคำบรรยาย การแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน และการบันทึกซีดี เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลทางการ ศึกษาด้านพัฒนาการ ของเด็กกลุ่มนี้และเผยแพร่ความรู้สู่ สาธารณชน
 
== ประวัติ ==
 
จากจุดเริ่มต้นจุดเล็กๆ พวกเขาเติบโตขึ้นพร้อมกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นตาม การรวมวงซ้อมดนตรีอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ประกอบกับการดูแลฝึกซ้อมจากบุคคลากรทางดนตรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ ที่มีความรักและเข้าใจในเด็กกลุ่มนี้ วงด็อกเตอร์แซค เชมเบอร์ ออร์เคสตร้า ผ่านการแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ ทั้งเวทีระดับชาติและนานาชาติ ปัจจุบันมีผลงานบันทึกเสียงในรูปแบบซีดีจำนวน 4 อัลบั้ม คือ อัลบั้มชุดร่วมกันทำ (พ.ศ. 2535) อัลบั้มชุดBlue Danube (พ.ศ. 2544) อัลบั้มชุดศรีอยุธยา (พ.ศ. 2545) อัลบั้มชุดกฤดาอภินิหาร (พ.ศ. 2546) และล่าสุดคว้ารางวัลชนะเลิศวงดนตรีเยาวชนคลาสสิคระดับนานาชาติ ในงาน International Youth Chamber Music Competition 2005 (IYCC) ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
== ผลงานการบันทึกเสียง ==
 
ปัจจุบันมีผลงานบันทึกเสียงในรูปแบบซีดีจำนวน 7 อัลบั้ม คือ
== โครงการพรสวรรค์ศึกษา ==
*อัลบั้มชุดร่วมกันทำ (“Together” October – November 2000)
Conductor: Mr. Sittichai Pengcharoen)
*อัลบั้มชุดBlue Danube (“Blue Danube” April - May 2001)
Conductor: Prof. Hermann Dechant
*อัลบั้มชุดศรีอยุธยา (“Sri Ayuthaya” April 2002)
Conductor: Prof. Hermann Dechant
*อัลบั้มชุดกฤดาอภินิหาร (“Kridapiniharn” April 2003)
Conductor: Lt. Prateep Suphanrojn BA LRSM
Guest Conductor: Mr. Juris Madrevich
*อัลบั้มคลาสสิคสุนทราภรณ์ (“Classic Sunetaraporn” April 2004)
Special Project: Standard Thai Contemporary Music
Conductor: Lt. Prateep Suphanrojn BA LRSM
*อัลบั้ม The Four Seasons (“The Four Seasons” October 2004)
Conductor: Lt. Prateep Suphanrojn BA LRSM
Guest Conductor: Mr.Johannes Mertl
*อัลบั้มสมานฉันท์ (“Samanachan” March – April 2005)
Special Project: Asian Songs
Conductor: Lt. Prateep Suphanrojn BA LRSM
*อัลบั้ม Dr.Sax Chamber Orchestra (“Dr.Sax Chamber Orchestra” April - May 2006)
Conductor: Gudni A.Emilsson
 
พรสวรรค์สร้างได้ ไม่ต้องคอยเทวดา เป็นงานวิจัยที่ได้ค้นคว้าด้านความสามารถและความถนัดทางด้านดนตรีของเด็ก ซึ่งศึกษาจากชีวิตจริง การปฏิบัติจริงของเด็ก จากเด็กที่สมัครใจเรียนวิชาดนตรีเป็นพิเศษ เมื่อเด็กมีฝีมือพอจะจัดรวมเป็นวงได้ก็รวมกันเป็นวง เริ่มต้นจากเป็นวงดนตรีที่ไม่อยู่ในสารบบ กล่าวคือไม่กำหนดว่ามีกี่คน ไม่กำหนดเครื่องดนตรีที่เล่น ต่อมาได้จัดให้เป็น วงเชมเบอร์ออร์เคสตร้า เป็นวงทดลองเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของเด็ก เก็บข้อมูลการเรียนดนตรีและสะท้อนออกมาเป็นเอกสาร รวมถึงการแสดงดนตรีในรูปแบบคอนเสิร์ต การแสดงดนตรีประกอบคำบรรยาย การแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน และการบันทึกซีดี เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลทางการ ศึกษาด้านพัฒนาการ ของเด็กกลุ่มนี้และเผยแพร่ความรู้สู่ สาธารณชน
 
 
== รางวัล และเกียรติประวัติ ==
 
วงด็อกเตอร์แซ็ก เชมเบอร์ออร์เคสตร้า วงคว้ารางวัลชนะเลิศวงดนตรีเยาวชนคลาสสิคระดับนานาชาติ ในงาน International Youth Chamber Music Competition 2005 (IYCC) ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 
== การแสดงคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศ ==
*Hungary (April 2000)
*Austria (May 2004)
*China (October 2005)
*Canada (March 2006)
*Germany (April 2006, July 2007)
*Switzerland (July 2007)
*Italy (July 2008)
 
== สมาชิกในวง ==
(ข้อมูลเมื่อ มีนาคมกรกฎาคม 2550)
 
'''ไวโอลิน 1'''
#1.*นางสาวผ่องพรรณ อังคสุภณ (เบียร์) อายุ 24 ปี
จบการศึกษา สาขา Music Performance จาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
กำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่ [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#2. *นางสาววิศนี วงศ์วิรุฬห์ (แป้ง) อายุ 18 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#3. *นายสุภัทร จันทวีระ (แอ๊ด) อายุ 23 ปี
จบการศึกษา สาขา Music Performance จาก [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#4. *นาย ชลัฐ ลิมปิศิริ(ซอ) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#5. *เด็กหญิงพิชานิกา อารีราษฎร์(น้ำ) อายุ 14 ปี
กำลังศึกษาที่ โรงเรียนราชินี
 
 
'''ไวโอลิน 2'''
#1. *นางสาวกมลมาศ เจริญสุข (ฟาง)อายุ 21 ปี
กำลังศึกษา สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 4 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#2. *นางสาวปุญญวาสน์ มโนมัยพิบูลย์ (จ๋า) อายุ 18 ปี
กำลังศึกษา สาขา ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
#3. *นางสาวสารินท์ อภิศักดิ์ศิริกุล (ทราย) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2
#4. *นางสาวเพียงพิมพ์ จิรัญญากุล (พักตร์) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#5. *นางสาวกรุณา บุญยืน (หนูนา) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
 
'''วิโอลา'''
#1. *นายจักรกฤษ เจริญสุข (แซ็ก) อายุ 24 ปี
จบการศึกษา สาขา Music Performance จาก[[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#2. *นายพงษ์เทพ จิตดวงเปรม อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#3. *นายสุวิจักขณ์ โชติกูล (เป๊ป) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 2 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#4. *นายกันต์กวี กิจบำรุง(มอส) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
 
'''เชลโล'''
#1.*นางสาวตปาลิน เจริญสุข (ซอย) อายุ 20 ปี
กำลังศึกษาที่ประเทศเยอรมันนี
#2. *นายพงษพัฒน์ อังคสุภณ (บอม) อายุ 21 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 3 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
#3. *นายปุญญวีร์ มโนมัยพิบูลย์(เจ) อายุ 16 ปี
กำลังศึกษาที่ โรงเรียนเซ็นคาเบรียล
#4. *เด็กชายอานิก เวพาสยนันท์ (นิก) อายุ 13 ปี
กำลังศึกษาที่ Harrow International School
 
'''ดับเบิ้ลเบส'''
#1. *นายศิววุฒิ วัฒนวงษ์คีรี(เอ็ม) อายุ 19 ปี
กำลังศึกษาที่ สาขา Music Performance ชั้นปีที่ 1 [[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
ผู้ใช้นิรนาม