ผลต่างระหว่างรุ่นของ "The Young Person’s Guide to the Orchestra"

 
ผลงานนี้อ้างอิงแนวเพลงจากเพลง Abdelazar ซึ่งประพันธ์โดย[[เฮนรี by Henry Purcell เพอร์เชลล์]]ซึ่งจะเล่นโดยเครื่องดนตรีวง orchestra [[ออร์เคสตรา]]ทั้งหมดในตอนต้นเพลง และต่อเนื่องมาด้วยการแสดงเป็นส่วนๆโดยแบ่งตามประเภทของเครื่องดนตรี โดยเริ่มจาก [[เครื่องเป่าลมไม้ woodwinds ]]ตามมาด้วย[[เครื่องลมทองเหลือง brass ]]และ[[เครื่องสาย strings ]]และปิดท้ายด้วยการแสดงของเครื่องประกอบจังหวะ percussion
 
หลังจากผ่านช่วงแนะนำความแตกต่างของดนตรีแต่ละประเภทแล้วก็จะกลับมาซ้ำใหม่ในช่วงต้นเพลง คราวนี้จะเริ่มเจาะลึกลงไปให้รู้จักเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นของเครื่องดนตรีในแต่ละประเภท ด้วยความหลากหลายในแนวเพลงที่แสดงโดยเครื่องดนตรีทีละชนิด แม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอด้วย piccolo [[ปิคโคโล]]และ flutes [[ฟลูท]]แต่ภายใต้โครงสร้างของบทเพลงที่จัดการโดย harp และทีมเครื่องสาย สมาชิกของตระกูลเครื่องเป่าลมไม้จะบรรเลงในช่วงของแต่ละชนิดเครื่องดนตรี เน้นหน่วยเสียงของแต่ละเครื่องดนตรี และรูปแบบนี้ก็จะถูกทำแบบเดียวกันเมื่อถึงคราวแสดงของทีมเครื่องสาย ทีมเครื่องเป่าทองเหลือง และทีมเครื่องประกอบจังหวะ เดินบทเพลงผ่านความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงของเครื่องดนตรีของตน
 
เมื่อเครื่องดนตรีทั้งหมดได้แสดงแล้ว ก็กลับมาร่วมกันบรรเลงเพลงประกอบด้วยลูกเดี่ยวจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิด ซึ่งเริ่มด้วย piccolo [[ปิคโคโล]]ตามมาด้วย[[เครื่องเป่าลมไม้]]ทั้งหมด [[เครื่องสาย]] [[เครื่องเป่าทองเหลือง]]และ[[เครื่องประกอบจังหวะ]] เมื่อครบแล้ว[[เครื่องเป่าทองเหลือง]]จะเริ่มบรรเลงเพลงดั้งเดิมของ Purcell ใน[[เพอร์เชลล์]]ขณะเดียวกันพวกที่เหลือจะแสดงต่อเนื่องเพลงประกอบด้วยลูกเดี่ยวจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิด จนกระทั่งชิ้นสุดท้ายได้แสดงเสร็จก็จะถึงช่วงจบที่เรียกว่า Fortissimo [[ฟอร์ติสสิโม]](ให้เล่นดังเต็มที่)
 
== บทบรรยาย (Narration) ==
530

การแก้ไข