ผลต่างระหว่างรุ่นของ "The Young Person’s Guide to the Orchestra"

First you will hear a Theme by the great English composer, Henry Purcell, played by the whole orchestra and by each one of the four groups of instruments.
 
เริ่มต้น ท่านจะได้ยินทำนองหลักของเพลงซึ่งประพันธ์โดยนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ชาวอังกฤษ Henry Purcellอัง[[กฤษเฮนรี เพอร์เชลล์]]บรรเลงร่วมกันโดยเครื่องดนตรีทุกชิ้นของวงออร์เครสตรา และแต่ละกลุ่มของเครื่องดนตรีทั้ง 4 กลุ่ม
 
 
The WOODWIND are superior versions of the penny-whistle. They are made of wood.
 
[[เครื่องเป่าลมไม้]]เป็นรูปแบบพิเศษของเครื่องเป่าแบบพื้นๆทั่วไป พวกมันทำมาจากไม้
 
Theme B (Woodwind)
The first BRASS instruments were trumpets and hunting-horns. These are their modern descendants.
 
[[เครื่องเป่าลมทองเหลือง]]ชิ้นแรกคือทรัมเปท[[ทรัมเปต]] และ[[แตร]]ล่าสัตว์ ซึ่งยังคงสืบทอดรูปแบบอันทันสมัยสืบต่อกันมา
 
Theme C (Brass)
The STRINGS, large and small, are scraped with a bow or plucked with the fingers. Their cousin the Harp is always plucked.
 
[[เครื่องสาย]]ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ใช้การดีดด้วยที่ดีดหรือนิ้วมือ ในขณะที่ Harp[[ฮาร์ป]] ใช้การดึงสายเสมอ
 
Theme D (Strings)
The PERCUSSION group includes drums, gongs, tambourines and anything else you hit. When you have heard them, the whole orchestra will play the melody again.
 
กลุ่มของเครื่องประกอบจังหวะ รวมทั้ง[[กลอง]] [[ฆ้อง]] [[รำมะนา]]และทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถใช้เคาะหรือตี เมื่อคุณได้ยินมันแสดงผ่านไปแล้ว เครื่องดนตรีออร์เครสตรา[[ออร์เคสตรา]]ทั้งหมดก็จะกลับไปเริ่มบทเพลงใหม่อีกครั้ง
 
Theme E (Percussion)
Now let us hear each instrument play a variation of its own. The highest of the Woodwind theme is the clear, sweet voice of the FLUTE, with its shrill little brother, the PICCOLO.
 
ต่อจากนี้ขอเชิญพวกเราได้ฟังเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นบรรเลงบทเพลงแปรในรูปแบบของตัวเอง ทำนองหลักที่สูงที่สุดของเครื่องเป่าลมไม้คือเสียงใสๆ หวานๆของฟลุท[[ฟลูท]] พร้อมกับเสียงแหลมของน้องเล็กที่ชื่อ [[ปิคโคโล]]
 
Variation A
OBOES have a gentle, plaintive quality, but they can be forceful enough when the composer wants them to.
 
ปี่[[โอโบ]]ให้น้ำเสียงที่นุ่มนวล คุณภาพเสียงที่เรียบง่ายแต่ก็มีความจริงจังเพียงพอเมื่อผู้ประพันธ์ต้องการ
 
Variation B
CLARINETS are very agile. They make a beautifully smooth, mellow sound.
 
[[คลาริเนท]]มีน้ำเสียงที่กระฉับกระเฉง สามารถสร้างเสียงที่งดงาม กลมกล่อม นุ่มนวล
 
Variation C
BASSOONS are the largest of the Woodwind team, so they have the deepest voices.
 
[[บาสชูนซูน]]มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดา[[เครื่องเป่าลมไม้]]ทั้งหมด ดังนั้นจึงมีเสียงที่ทุ้มลึกมากที่สุด
 
Variation D
The highest voices in the String family are the VIOLINS. They play in two groups - Firsts and Seconds.
เสียงที่สูงที่สุดในตระกูลเครื่องสายคือ [[ไวโอลิน]] แสดงเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2
 
Variation E
VIOLAS are a bit larger than Violins, and so are deeper in tone.
[[วิโอลา]ใหญ่ขึ้นมาจาก[[ไวโอลิน]]เล็กน้อย และแน่นอนย่อมต้องมีเสียงที่ต่ำกว่า[[ไวโอลิน]]
 
Variation F
CELLOS sing with splendid richness and warmth. Listen to this fine sound!
[[เชลโล]]สามารถเปล่งเสียงออกมาได้อย่างวิเศษมากมายและฟังดูอบอุ่น ลองฟังเสียงที่วิเศษนั่นสิ
 
Variation G
The DOUBLEBASSES are the grandfathers of the String family, with heavy grumbling voices.
[[ดับเบิลเบส]]เปรียบเทียบได้กับปู่ของตระกูลเครื่องสาย ด้วยน้ำเสียงที่กระหึ่ม
 
Variation H
The HARP has forty-seven strings, and seven foot-pedals to alter the pitch of its strings.
 
ฮาร์ปมี[[ฮาร์ป]]มี 47 สาย และ 7 กระเดื่อง เพื่อเปลี่ยนแปลงระดับเสียงของสายของมันเอง
 
Variation I
The Brass family begins with the HORNS. These are made from brass tubing coiled in a circle.
ตระกูล[[เครื่องเป่าลมทองเหลือง]]เริ่มต้นด้วย[[แตร]] พวกมันสร้างมาจากหลอดท่อทองเหลือง ที่นำมาขดเป็นวงกลม
 
Variation J
I expect you all know the sound of TRUMPETS.
 
ฉันข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกท่านคงจะรู้จักเสียงของทรัมเปท[[ทรัมเปต]]
 
Variation K
The TROMBONES have heavy brassy voices. The BRASS TUBA is heavier still.
[[ทรอมโบน]]มีเสียงที่ใหญ่ องอาจ ส่วน[[ทูบา]]ยังคงมีน้ำเสียงที่ใหญ่ขึ้นไปอีก
 
Variation L
There is an enormous number of PERCUSSION instruments. We can't play them all, but here are the most familiar ones. First the KETTLE DRUMS - often called TIMPANI.
 
[[เครื่องกระทบ]]มีจำนวนมากมายมหาศาลเราไม่สามารถเล่นมันได้ทั้งหมด ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุ้นเคยกันดี เริ่มจาก Kettle Drums"เคทเทลดรัม" หรือที่เรียกกันประจำว่า [[ทิมปานี]]
 
Variation M
The BASS DRUM and CYMBALS
 
[[กลองใหญ่]]และ[[ฉาบ]]
 
The TAMBOURINE and TRIANGLE
 
[[รำมะนา]]และ[[กิ๋ง]]
 
The SIDE DRUM and CHINESEWOOD BLOCK
 
[[กลองข้างเล็ก]]และ[[บล็อกไม้]]
 
The XYLOPHONE
 
[[ไซโลโฟน]]
 
The CASTANETS and GONG
 
[[กรับสเปน]]และ][[ฆ้อง]]
 
and before they all play together, the WHIP.
และก่อนที่ทั้งหมดจะบรรเลงร่วมกัน นี่คือ วิป (ตะขาบ)
 
We have taken the whole Orchestra to pieces. Now let us put it together as a Fugue. The instruments come in one after another, in the same order as before - beginning with the Piccolo. At the end, the Brass will play Henry Purcell's fine melody, while the others go on playing Benjamin Britten's Fugue.
 
เราได้รับรู้ถึงเครื่องดนตรีออร์เครสตราทั้งหมดทีละชิ้นไปเรียบร้อยแล้ว บัดนี้เราจะรวมมันเข้าทั้งหมดด้วยเพลงประกอบลูกเดี่ยวจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิด หลังจากนั้นจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้ เริ่มต้นด้วย[[ปิคโคโล]] และในตอนจบเครื่องทองเหลืองจะบรรเลงเพลงของ[[เฮนรี Henry Pucell เพอร์เชลล์]]อีกครั้ง ในขณะเดียวกันเครื่องดนตรีอื่นๆก็จะดำเนินเพลงลูกเดี่ยวของแต่ละเครื่องดนตรีด้วยบทเพลงของ Britten [[บริทเทน]]ต่อไป
 
[[หมวดหมู่:ดนตรี]]
530

การแก้ไข