ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บั๊กซอฟต์แวร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''บั๊ก''' (bug) หรือ '''จุดบกพร่อง''' หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ[[โปรแกรม]]อันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นๆ เอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้
 
คำนี้มาจากคำว่า bug ที่แปลว่าตัวด้วงหรือตัวแมลง ที่มักทำให้คอมพิวเตอร์เข้าไปติดอยู่ในสมัยก่อนเสีย (เกิดสวิตช์relayของเครื่องคอมพิวเตอร์MarkIIทำให้การลัดวงจรขึ้น)ทำงานขัดข้อง
 
ส่วนการแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรมนั้น จะใช้คำว่า [[ดีบัก]] (debug)
ผู้ใช้นิรนาม